среда, 6 января 2021 г.

რისკის შეფასება

 

რისკის შეფასება

ფირმის შექმნას, ისევე როგორც ნებისმიერი საქმიანობის საწარმოს შექმნას თან სდევს გარკვეული რისკი, რომელიც დაკავშირებულია მომავლის განუსაზღვრელობასთან. ბიზნეს-გეგმის შედგენისას თქვენ გარდაუვლად, აუცილებლად სარგებლობთ პროგნოზული შეფასებებით, რომლებიც ეხება გაყიდვების მოცულობას, თქვენ პროდუქციაზე და მომსახურებაზე მომხმარებლის დაინტერესების ხარისხს, ბაზრის თქვენ მომავალ წილს. საერთოდ თუ უფრო მაღალი მატერიებით ვილაპარაკებთ, თქვენ აკეთებთ გარკვეულ წინასწარ მოსაზრებებს თქვენი დარგისა და მთლიანად მთელი ქვეყნის განვითარების შესახებ. პროგნოზული შეფასებებისათვის ყველა საფუძველი ნათლად, მკაფიოდ უნდა იყოს აღნიშნული, რომ მოკლე შინაარსის წაკითხვის შემდეგ დასავლეთის ქვეყნების ბიზნესმენები ჯერ კითხულობენ იმ სექცაის, რომელიც ეხება მართვას, ხოლო შემდეგ ამ განყოფილებას და ამით ცდილობენ სრული წარმოდგენა იქონიონ თქვენი მომავალი საწარმოს რისკის ხარისხზე. ამასთან საჭიროა მხედველობაში ვიქონიოთ, რომ გულახდილი და პატიოსანი განხილვა ამ საკითხისა ბიზნეს-გეგმაში, ჯერ ერთი თქვენ გახასიათებთ კარგი (დადებითი) მხრიდან როგორც მეწარმეს, და, მეორე, გვიჩვენებს, რომ თქვენ ამჟღავნებთ გარკვეულ მზრუნველობას იმ საშუალებების მიმართ, რომლებიც განზრახული გაქვთ მიიღოთ თქვენი პარტნიორისაგან. უფრო კონკრეტულად თქვენ უნდა:

 1. დაასაბუთოთ ყველა დაშვებები, რომლებიც კი თვქენ გააკეთეთ ბიზნეს-გეგმის დამუშავებისას და დაასაბუთოთ აგრეთვე რისკი, რომელიც მასში არის ჩადებული;
 2. იმსჯელოთ ისეთი პრობლემების შესახებ, როგორიცაა: რისკი როგორ დახარჯავს მთელ თქვენ ნაღდ ფულს პროდუქციაზე შეკვეთების მიღებამდე, ფასების შემცირების რისკი კონკურენტების მოქმედების გამო, დარგის განვითარებაში შესაძლო ტენდენციები, პროდუქციის დამუშავებაზე და წარმოებაზე დაგეგმილ ხარჯზე გადამეტების რისკი, გაყიდვების დასახული მოცულობის დონემდე ვერ მისვლა, პროდუქციის დამუშავების გრაფიკის ჩაშლა, ნედლეულისა და მაკომპლექტებელი დეტალების მომარაგებაში ჩავარდნები, ბანკის კრედიტის მიღების სიძნელეები, შეკვეთების მასიური შემოსვლის შემდეგ სახეზე არსებული პროდუქციის გარეშე დარჩენის რისკი;
 3. აღნიშნეთ პოტენციური პრობლემებიდან რომელი წარმოადგენს პრაქტიკულს თქვენი საწარმოს წარმატებისათვის და აღწერეთ დაუბალანსებელი ფაქტორების გავლენის მინიმიზაციის თქვენი გეგმები.

 წყარო :ბიზნეს.გეგმა:დამუშავების მეთოდიკა.გამომცემელი:შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ცენტრი.დირექტორი: ზაურ (ბაჩო) თეთრუაშვილი.რედაქტორი: ზურაბ თეთრუაშვილი.კომპიუტერული უზრუნველყოფა: თეა ფხალაძე. გორი.2007

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ჩვენი სერვისები:
ტელეფონი577 235 400, სკაიპიmedgeo.net, ელფოსტაCaumednet@gmail.com.                                   შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე:

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება;
 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ;
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე;
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის - ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება;
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში;
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება;
 • საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება;
 • დიდ მოქმედ საწარმოებსა და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში;
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

     ბმები:

     www:

     Blogspot:

      Google:

суббота, 1 октября 2016 г.

მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები

გთავაზობთ დაბეჭდილ, მზა, ტიპურ ბიზნეს-გეგმებს, word-ის ფაილის სახით. მოგვწერეთ თქვენთვის სასურველი ბიზნესის დასახელება და მოკლე შინაარსი ელფოსტაზე  caumednet@gmail.com
წინასწარ დაბეჭდილი გვაქვს 400-მდე მიმართულების ბიზნეს-გეგმა. თუკი არ ემთხვევა თქვენს მიმართულებას -  მოკლე დროში დაგიბეჭდავთ.
.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ჩვენი სერვისები:
ტელეფონი577 235 400, სკაიპიmedgeo.net, ელფოსტაCaumednet@gmail.com.                                   შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე:

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება;
 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ;
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე;
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის - ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება;
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში;
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება;
 • საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება;
 • დიდ მოქმედ საწარმოებსა და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში;
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

     ბმები:

     www:

     Blogspot:

      Google:

вторник, 6 октября 2015 г.

სეპტაფაგი

სავაჭრო სახელწოდება: სეპტაფაგი / Septaphage

სეპტაფაგი - საერთაშორისო დასახელება (აქტიური ნივთიერება): Bacteriophagum Intestinalis
კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ანტიბაქტერიული საშუალებები - ბაქტერიოფაგი
სეპტაფაგი - სტერილური ხსნარი
სხვა და სხვა ინტენსივობის ყვითელი ფერის, გამჭვირვალე, სპეციფიკური გემოს მქონე სითხე.
სეპტაფაგი - ტაბლეტი
თეთრი, მონაცრისფრო ტაბლეტები Read the rest of this entry »
..
..
..

ფაგიო

სავაჭრო დასახელება: ფაგიო / Phagyo
საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება: პიო ბაქტერიოფაგი თხიერი
Pyo Bacteriophagum Liquidum
ფაგიო - აღწერილობა: სხვადასხვა ინტენსივობის ყვითელი ფერის, გამჭვირვალე, სპეციფიკური გემოს მქონე სითხე.
ფაგიო - შემადგენლობა: Read the rest of this entry »


..

пятница, 2 мая 2014 г.

სად ვიპიდოთ გუანაბანაგრავიოლას შესახებ სპეციალური საიტი განთავსებულია აქ >>>

ქართული  პუბლიკაციები გრავიოლას შესახებ

გრავიოლას შეკვეთა
გრავიოლას ჩვენებები და გაფთხილებები (უკუჩვენებები)
გრავიოლა, განწყობილება და კიბო
მეცნიერული კვლევა: გრავიოლა და მკერდის სიმსივნე
მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ხილი, რომელიც კიბოს კურნავს
გრავიოლას უცხოელ მიმხმარებელთა კომენტარები
გრავიოლას ქართველ მომხმარებელთა კომენტარები
სასწაული რომელიც ანადგურებს კიბოს უჯრედებს
გრავიოლა, როგორც კიბოს კომპლემენტარული (დამატებითი) და ალტერნატიული საშუალება